top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanındaki çalışmalarımız

T/H Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Büromuz, işçi ve işveren arasındaki karşılıklı ilişkileri ile ilgili bireysel ve kurumsal hukuki sorunların çözümü için çalışmaktadır.

Müvekkilimiz olan şirketler ve işverenler açısından sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Bireysel müvekkillerimiz olan işçiler açısından ise iş kanunu çerçevesinde iş ilişkilerinin yönetimi, kıdem tazminatı, işçi alacakları, fazla mesaiye ilişkin alacakların tahsili ve akabindeki dava süreçlerinde avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Dava vekilliği hizmetlerimiz

  1. İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takipleriİş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

  2. İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,

  3. İşe iade davalarında işçi ve işveren vekilliği

  4. İş Akitlerinin fesih prosedürü, haklı fesih, haksız fesih, geçersiz fesih durumlarında işçi ve işveren vekilliği

Danışmanlık hizmetlerimiz

  1. İş akitlerinin, işyeri kurallarının, işyeri yönetmeliklerinin ve diğer işyeri dokümanlarının hazırlanması

  2. İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri

  3. İş Akitlerinin fesih prosedürü, haklı fesih, haksız fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık

  4. İşverenlerin ve işçilerin hukuksal açıdan üstlerine düşen görev ve sorumluluklara ilişkin hukuki danışmanlık

  5. Bakanlık, sendikalar ve kamu otoriteleriyle görüşmelerin ve yazışmaların yürütülmesi

 48 Years of Accumulated Practice

Request a Price Quote

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page