top of page

Alper Kaan TOMBUL

​Avukat Alper Kaan TOMBUL, kurduğu avukatlık bürosuyla İcra ve İflas Hukuku, Ceza HukukuTazminat Hukuku, Medeni Hukuku ve  Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti yürütmektedir.

T/H Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık

Vizyonumuz

Adalete ve hukuka olan saygı ve inancın artmasına katkıda bulunmak, müvekkillerimizin hak ve özgürlüklerini, karşılıklı saygı ve iş kuralları çerçevesinde, profesyonel olarak savunarak, kendilerine kaliteli hizmet vermek, hukuk sistemimizdeki tüm gelişme ve değişmeleri yakından takip ederek temsil edilen müvekkiller adına uygulamak; Saygın dürüst, güvenilir, çağdaş, atılımcı, başarılı bir vizyonla adaletin gerçekleşmesi için çalışmaktır.

Kişi ve kurumların haklarını en iyi şekilde savunmak ve tasarruflarının hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı olmak, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişip serpilmesine anlamlı katkıda bulunarak, ülke ve dünya sorunları ile yakından ilgilenen, ulusal ve küresel ölçekteki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek nitelikte alanında seçin bir Avukatlık Bürosu olmaktır.

Alper Kaan TOMBUL_edited.jpg

Alper Kaan TOMBUL

Avukat

Avukat Alper Kaan TOMBUL, Adana’nın Seyhan ilçesinde doğmuştur. Konya Tes-İş Sendikası Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun olduktan sonra KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimine başlamıştır. Daha sonra Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yatay geçiş yapmıştır. Eğitim hayatının son senesinde Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Farabi Öğrenci Değişim Programı’nı tamamlamış ve Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Şuan halen Konya’da serbest avukatlık yapmaktadır.

Email: av.alperkaantombul@gmail.com Tel: 0530 122 23 95

Kanunları severim faydalıdırlar,

fakat uygulanmadıklarında işe yaramazlar.

( Noam Chomsky)

01.

Suçta Kanunilik ilkesi

Suç ve bunun karşılığı olan cezanın ancak kanun ile belirlenmesidir. Bu temel ilke, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ‘nun 2. maddesinin 1. fıkrasında “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.” Bu da suç tanımının belirgin ve açık biçimde kanunla düzenlenmesini gerektirir. Belirsiz ve muğlak ifadelerle suç tanımlanamaz Kanunilik ilkesinin gerektirdiği bir başka şart da, aleyhe olan kanunun geçmişe yürüyemeyeceğidir. Yani, işlendiği sırada suç olmayan bir fiilden dolayı, sonradan fiilin suç olarak düzenlenmesi nedeniyle kimse cezalandırılamaz. Gene kanunilik ilkesinin getirdiği bir başka koşul da failin aleyhine kıyas yasağıdır. Hukuk biliminde kıyas, kanunda boşluk bulunması halinde bu boşluğun en benzer hukuk kuralı bulunarak doldurulmasını ifade eder.

bottom of page