top of page

Gayrimenkul Hukuku alanındaki çalışmalarımız

T/H Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Büromuz, Gayrimenkul Hukuku kapsamında; yerli ve yabancı gayrimenkul sahipleri ile yatırımcılara gayrimenkul alım satımı, kiralama sözleşmeleri, ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri hazırlanması başta olmak üzere Gayrimenkul Hukuku ile ilgili tüm hizmetleri vermektedir. Ayrıca bu konularda her türlü cezai ve hukuki dava takibini de yapmaktadır.

T/H Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Büromuz, konut, site, otel, enerji santrali, fabrika, iş merkezinin projelerinin hazırlanması aşamasından itibaren, satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizle birlikte çalışmaktayız.

Son yıllarda Türkiye’de bulunan gayrimenkuller, yabancı yatırımcıların ilgisini son derece cezbetmektedir. İlgili mevzuatlardaki olumlu gelişmeler sayesinde, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul almaları ve satmaları hususlarını kolaylaştırmıştır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

GAYRİMENKUL HUKUKU

Dava vekilliği hizmetlerimiz

 1. Tapu Tescil Davaları

 2. İzale-i Şuyu Davaları (Ortaklığın Giderilmesi Davaları)

 3. Şufa (Önalım) Hakkı Davaları

 4. Kamulaştırma ve Tezyid-i Bedel Davaları

 5. İstihkak Davaları

 6. Müdahalenin Men’i ve El Atmanın Önlenmesi Davaları

 7. Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davaları

 8. Muris Muvazaası – Mirasçıdan Mal Kaçırma Davaları

Danışmanlık hizmetlerimiz

 1. Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetilmesi

 2. Satış sözleşmelerinin hazırlanması ve sürecin yönetilmesi

 3. Kira sözleşmelerinin feshi

 4. Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar

 5. İpotek kurulması ve ipotek terkinin gerçekleştirilmesi

 6. Tapu Kadastro Müdürlükleri ve belediyelerde işlemlerin takibi

 7. Hukuki açıdan durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması

 8. Taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden davalar, davalarda verilmiş olan ihtiyati tedbir kararları ve icra müdürlüklerince koyulmuş hacizler ile şerhlerin incelenip hukuki risklerin raporlanarak müvekkilimize bildirilmesi,

 48 Years of Accumulated Practice

Request a Price Quote

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page