top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra Hukuku alanındaki çalışmalarımız

T/H Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Büromuz, İcra ve İflas Hukuku ve alacak – borç yönetimi hususlarında verimli bir çalışma ortaklığı sağlamaktadır. Takip süreçlerini hızlı ve hedefe yönelik şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Ticari hayatta, ticari işlemlerden doğan her türlü alacakların tahsili ve şirketlerin ekonomik zorluk yaşaması durumlarında konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere başvurmaları durumunda hukuki danışmanlık ve sürecin takibi hizmetleri vermektedir. Büromuz, icra takiplerin gerçekleştirilmesi, halen devam etmekte olan takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içerisinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi alanlarında faaliyet göstermektedir.

Dava vekilliği hizmetlerimiz

 1. İlamlı, ilamsız ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri

 2.  İhtiyati tedbire bağlı haciz davası

 3. İcra Hukuk Mahkemesinin görev alanına giren davalar

 4. İcra Ceza Mahkemesinin görev alanına giren davalar

 5. İtiraz ve itirazın iptali davaları

 6. İflas davaları

 7. İflasın Ertelenmesi Davaları

 8. İstirdat davaları

 9. Tasarrufun iptali davaları

Danışmanlık hizmetlerimiz

 1. İcra ihalelerine katılma

 2. İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,

 3. İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi

 4. Kambiyo senetlerinin denetlenmesi,düzenlenmesi

 5. Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi

 6. Şirket ile ilgili olarak konkordato ve iflastan kurtarma çalışmaları

 7. Büroda, telefonla ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

 48 Years of Accumulated Practice

Request a Price Quote

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page